Ab de Haan donateur voor het leven

17-09-2011

Ab de Haan heeft zaterdag 17-09-’11 te kennen gegeven dat hij donateur voor het leven wil worden van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer. Ab de Haan is een zeer succesvol internationaal ondernemer in ruste. Af en toe kan hij het niet laten om ondanks zijn 76e jarige leeftijd ergens handel in te zien. Ondernemer in ruste kan daarmee enigszins worden genuanceerd.

Ab de Haan was positief verrast over de mooie speeltuin en de leuke sfeer die er heerst. Om deze reden is Ab de Haan ter plekke donateur voor het leven te worden. ‘Zolang ik leef, doneer ik jaarlijks een bijdrage’. In meerdere opzichten hoopt het bestuur van de Buurt- en Speeltuin Kralingseveer dat Ab de Haan nog lang in goede gezondheid leeft.