29-10-2013 Diner Wapitiistraat



Dit diner werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Opzoomeren vanuit de Lief en Leed actie.