Veelgestelde vragen sponsoring

U kunt de vereniging op verschillende manieren sponsoren. U kunt een bepaald evenement sponsoren, aan een bepaalde activiteit uw naam verbinden of de vereniging als geheel ondersteunen. Het bestuur van de BSV Kralingseveer streeft naar transparantie en een helder financieel beleid. Dit vertaalt zich naar het openbaar maken van de jaarrekening en notulen van de diverse overlegvormen binnen de vereniging. Tevens is in de boekhouding altijd met naam terug te vinden wie wat en hoeveel gesponsord heeft. Dit maakt het inzichtelijk en door dat wij binnen Exact Online ook met kostendragers werken is altijd voor u als sponsor te herleiden waar uw bijdrage aan is besteed.

Als u sponsor wilt worden kan dit, het minimale bedrag is € 100,00  voor een jaar. U krijgt hiervoor een verwijzing naar uw bedrijf (indien gewenst) op onze website met logo met eventueel een link naar uw eigen website. Tevens wordt u genoemd in de jaarstukken tijdens de Algemene Leden Vergadering als sponsor. Mocht u een evenement of activiteit sponsoren, dan wordt dit vermeld in de artikelen op deze website.

Met het nieuwe clubgebouw is het ook mogelijk om uw sponsoruiting te plaatsen op ons sponsorbord. Dit sponsorbord bevindt zich  tegenover het toegangshek van de speeltuin en is ook goed zichtbaar bij binnengaan van het nieuwe clubgebouw.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze voorzitter. U kunt Dhr. A.R. (Alfred) Dommershuijzen bereiken via het e-mailadres voorzitterbsvk@gmail.com.