De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2010 is gehouden op maandag 11-04-2011 in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  

Klik hier voor de notulen van de ALV 11-04-2011

Onderstaand treft u de jaarrekening 2010 aan

20110411_Jaarrekening_2010_exclusief_Bijlage_3.pdf

20110411_Jaarrekening_2010_Bijlage_3.pdf