De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2011 is gehouden op maandag 05-03-2012 in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.

  • Via de volgende link treft u de notulen aan van de ALV 05-03-2012, 20120305 ALV 2011
Vanuit deze notulen zijn een aantal actiepunten waaronder u onderstaand het vervolg ziet per actiepunt: