Het bestuur van de Buurt- en Speeltuin Vereniging Kralingseveer bestaat uit  de volgende leden;

  • To van den Berg, Voorzitter
  • Esther Larmene--Mes, Penningmeester
  • Jolanda Lookerman, Algemeen bestuurslid
  • Saskia Pelt, Algemeen bestuurslid