Deze foto's zijn gemaakt door sponsor Sandra Sitskoorn en illustreren fotografisch het doel van de vereniging.


1. Het doel van de vereniging is de gezonde drang tot beweging, die in kinderen leeft, in goede banen te leiden door hen nuttige en aangename bezigheden te verschaffen alsmede een bindende factor te zijn voor de inwoners van Kralingseveer en omstreken.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het in standhouden van een buurt- en speeltuingebouw;

b. het in standhouden van een speeltuin;

c. het verschaffen van nuttige en aangename bezigheden aan kinderen en volwassenen die de speeltuin en het buurt- en speeltuingebouw bezoeken;

d. het bevorderen en organiseren van een goede vakantiebesteding;

e. het, zo nodig in samenwerking met andere verenigingen, vieren van nationale feest- en andere hoogtijdagen met de inwoners van Kralingseveer en omstreken;

f. het in de zomervakantie organiseren van het evenement “Huttendorp Kralingseveer”;

g. het beleggen van bijeenkomsten met een cultureel karakter;

h. overleg en samenwerking met andere vormen van jeugd-, jongeren-, en ouderenwerk;

i. overleg en samenwerking met het “Sociaal Wijk Orgaan Kralingseveer”;

j. alle andere wettige middelen, welke aan het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.