In de ALV van 05-03-2012 is gevraagd of beide besturen (BSV Kralingsveer en Stichting Huttendorp Kralingseveer) weer om tafel gaan zitten om afspraken te maken over het evenement Huttendorp.
Inmiddels heeft de voorzitter van BSV Kralingseveer een constructief gesprek gehad met één van de bestuursleden van Stichting Huttendorp. In dit gesprek is naar voren gekomen dat het dit jaar nog niet mogelijk is om dit evenement te houden in de speeltuin. Stichting Huttendorp is te ver in haar organisatie voor het evenement Huttendorp op het gravelveld op het Elandplein. 
 
Beide besturen zullen na het evenement Huttendorp 2012 nader in gesprek komen over het Huttendorp 2013.