Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2012 is gehouden op maandag 13-05-2013 om 20:00 uur in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  

Tijdens deze vergadering is de volgende presentatie besproken:

20130520_Presentatie_ALV_BSV_Kralingseveer_13-05-2013.pdf

Onderstaand treft u de jaarrekening 2012 aan:

20130219_Concept_jaarrekening_BSV_Kralingseveer_2012_voor_ALV_13-05-2013.pdf 

De notulen van de ALV 2012 d.d. 13-05-2013 staan hieronder vermeld:

20130513_Notulen_ALV_13-05-2013_versie_13-10-2013.pdf