Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2013 wordt gehouden op maandag 10-03-2014 om 20:00 uur in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  

Tijdens zal de ALV is de volgende presentatie besproken:

20140221_Presentatie_ALV_BSV_Kralingseveer_10-03-2014.pdf

Onderstaand treft u de jaarrekening 2013 aan:

20140219_Concept_jaarrekening_BSV_Kralingseveer_2013_voor_ALV_10-03-2014.pdf

De notulen van de ALV 2013 d.d. 10-03-2014 staan hieronder vermeld:

20140310_Notulen_Jaarvergadering_ALV_10-03-2014_versie_20-05-2014.pdf