Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer

De Algemene Leden Vergadering (ALV) 2015 werd gehouden op maandag 07--03-2016 om 20:00 uur in het Clubgebouw van de Buurt- en Speeltuinvereniging Kralingseveer.  

Tijdens zal de ALV is de onderstaande presentatie besproken die tegelijkertijd de agenda was.

20160228_Presentatie_ALV_BSVK_2015_d.d._07-03-2016.pdf

Onderstaand treft u de jaarrekening 2015 aan.

20160202_Concept_Jaarrekening_BSVK_2015_voor_ALV_07-03-2016.pdf

De notulen van de ALV 2015 d.d. 07-03-2016 treft u onderstaand aan

20160930_Notulen_ALV_07-03-2016_versie_30-09-2016.pdf